Vítejte na stránkách Sportovní agentury Slovácko

Nadační fond byl založen zástupci sportovních odvětví v Uherském Hradišti (sportovní gymnastika, tenis, fotbal a hokej) se záměrem vybudovat dlouhodobou koncepci v oblasti sportu od MŠ po první stupeň ZŠ na území města Uherské Hradiště a okolí. Základem je integrace lokálních aktivit zabývajících se pohybovou průpravou a rozvojem hrubé motoriky dětí ve věku 4 až 10 let.


Nadační fond plánuje realizovat sportovní semináře a workshopy pro děti, jejichž náplní je získávání návyků základní pohybové gramotnosti a odborná pomoc při výběru vhodného sportovního odvětví, a dále semináře a workshopy pro rodiče a trenérskou obec.